HandbalScholen

Een HandbalSchool is een centrum waar extra trainingsfaciliteiten en begeleiding wordt aangeboden aan talentvolle jonge handballers.

Doelstelling:
“Het Nederlandse handbal behoort bij de top-10 van de wereld”

Een optimaal netwerk van HandbalScholen is in het belang van alle potentieel getalenteerde handballers. Het landelijk dekkend netwerk biedt talenten kansen zich te ontwikkelen waarbij reisafstanden zo beperkt mogelijk zijn. Het NHV voert de regie over het technisch programma en ondersteunt in de organisatie van HandbalScholen. Een HandbalSchool geeft aan dat men het NHV-beleid HandbalScholen onderschrijft om daarmee de kwaliteit te borgen.

Het NHV ziet toe op de kwaliteit en kan HandbalScholen voorzien van een kwaliteitskeurmerk. Alleen een gecertificeerde HandbalSchool krijgt het keurmerk “NHV HandbalSchool” en mag het bijbehorende logo gebruiken.

Het NHV streeft naar een landelijke dekking van handbalscholen en regionale dekking door middel van NHV Handbalscholen. Een NHV Handbalschool kan als RTC functioneren. RTC staat voor Regionaal Trainings Centrum. Een RTC werkt samen met een RTO: Regionale Topsport Organisatie. Beide organisaties werken vanuit de talentenstructuur, neergezet door NOC*NSF. Meer informatie over regionale talentontwikkeling vanuit NOC*NSF kun je hier lezen

Een NHV Handbalschool kan in de uitvoering een zelfstandige RTC handbal zijn, maar kan ook deel uitmaken van een RTC dat meerder takken van sport faciliteert. Daarnaast kunnen meerdere handbalscholen in een regio één RTC vormen.

Toptalenten trainen zoveel mogelijk regionaal samen op een RTC, waarbij het NHV kan bepalen welk talent bij welk RTC gaat trainen. Deze eis wordt niet gesteld aan zogenaamde breedte-talenten: zij maken altijd een eigen keuze. Toptalenten zijn die talenten die door middel van scouting zijn geselecteerd. Alle informatie over scoutingsprocessen kun je hier vinden.