Lifeskillcoach

Heidi Penterman is vrijwel vanaf het begin betrokken bij de HandbalAcademie. Heidi begeleidt sporters bij hun persoonlijke en sociaal/emotionele ontwikkeling.

Het leven van een jonge topsporter is complex. De sporter gaat op jonge leeftijd uit huis, moet wennen aan een nieuwe school en traint ineens veel meer uren per week. In het weekend thuis moeten de sociale contacten worden onderhouden. Bij het ontwikkelen van een gezonde topsport levenswijze en houding is de noodzaak van aandacht voor persoonlijke ontwikkeling belangrijk. Hierin bieden de lifeskill coaches begeleiding.

Sinds de start van het CTO in 2006 zijn lifeskill coaches in dienst. Nadat een sporter de keuze voor een CTO-programma heeft gemaakt, moeten veel (nieuwe) doelen worden nagestreefd en gecombineerd. Daarnaast zijn sommige onderwerpen lastig te bespreken met de eigen bondscoach en/of ouders en ook hiervoor biedt de functie van de lifeskill coach mogelijk een oplossing.

Inhoud van de functie 
De persoonlijke ontwikkeling van de sporters wordt door de lifeskills coaches gestimuleerd door o.a. aandacht te besteden aan: 
  - Zelfredzaamheid; 
  - Zelfoplossend vermogen vergroten; 
  - Zelfstandigheid vergroten; 
  - Inzicht geven in eigen gedrag/eigen handelen en de consequenties daarvan; 
  - Verantwoordelijkheid dragen voor eigen gedrag, handelen en gemaakte keuzes; 
  - Regie voeren over eigen leven; 
  - Structuur aanbrengen in het dagelijks leven van de topsporter. 
Bij het aanleren van vaardigheden werken de lifeskills coaches zoveel mogelijk aan de hand van concrete en praktische cases die de topsporter zelf inbrengt over aspecten die op dat moment een rol spelen. 

Uitgangspunten bij de functie 
  - Zelfredzaamheid/zelfstandigheid/zelfwerkzaamheid van de sporter staat voorop. De lifeskills coach neemt een eventueel probleem van de sporter niet over! 
  - De functie verschilt wezenlijk van de functie van (een) sportpsycholoog. De lifeskills coach kan wel op verzoek van de bondscoach ondersteunen bij een aanvraag voor de sportpsycholoog en op CTO Papendal is de lifeskills coach betrokken bij de (eind) evaluatie met de sportpsycholoog. 
  - Goede samenwerking/communicatie tussen de bondscoach en de lifeskills coach is van groot belang.