Handbal Trainer 3 (wedstrijdsport)

Voor wie is deze bedoeld?

De Handbal Trainer 3 (HT3) opleiding is bedoeld voor ambitieuze trainers in de wedstrijdsport.

Wat komt aan bod?

Vanuit de Nederlandse Handbal Visie:
- Handbalstructuur
- Jaarplanning
- Methodisch principes
- Technische en tactische elementen
- Fysieke elementen
- Begeleiden en Coachen

Wat zijn instroomeisen?

Om te kunnen deelnemen aan de opleiding ben je in het bezit van:Diploma Handbal Trainer 2 (of voormalige opleiding Jeugd Handbal Trainer)
of CIOS/Sport en Bewegen niveau 4
of ALO Docentenopleiding niveau 3/4
of Assessment Handbal Trainer 2 op basis van Eerder Verworven Competenties of Kwalificatie (EVC/EVK)

Overige voorwaarden?

Gedurende de opleiding is ondersteuning en begeleiding door een Praktijkbegeleider een vereiste. Meer informatie over de Praktijkbegeleider staat in het menu “Praktijkbegeleider”.
(https://www.handbal.nl/opleidingen/trainers/praktijkbegeleider)

Opleidingsmateriaal?

Tijdens de opleiding maak je gebruik van het digitale platform Trainersweb.
In Trainersweb staan alle portfolio-opdrachten en aanvullende documentatie. De portfolio-opdrachten worden vanuit Trainersweb beoordeeld door de leercoach.
Bij deelname aan de opleiding ontvang je een inlogcode voor Trainersweb.

Hoe lang duurt de opleiding?

De opleiding bestaat uit 10 workshops van 3 uur theorie en 8 workshops van 2,5 uur praktijk. Daarnaast werk je in de praktijk met het geven van trainingen en werk je de portfolio-opdrachten uit. Mede afhankelijk van ervaring zal dit tussen de 100 en 125 uren beslaan.

Hoe is de opleiding georganiseerd?

De opleiding kan op meerder locatie en verschillende dagdelen georganiseerd worden. Dit is mede afhankelijk van beschikbaarheid deelnemers, docenten en accommodaties.
Elke workshop is een dagdeel. Dat betekent dat bijvoorbeeld workshops in avonduren zijn, maar ook op een hele (zater)dag meerder workshops. Beschikbaarheid van accommodatie kan ook betekenen dat op meerdere locaties workshops worden gepland. Een geplande opzet is vooraf bekend.
De start van een opleiding is bij voorkeur in september of oktober.

Wat zijn de kosten?

De kosten van de opleiding zijn € 675,00 en deze dienen binnen twee weken na de start van de opleiding te zijn voldaan.

Wanneer ontvang ik een diploma?

Als alle portfolio-opdrachten met een voldoende zijn beoordeeld kun je in overleg met de Praktijkbeleider en Leercoach de Proeve van Bekwaamheid (PvB)  aanvragen. Een PvB bestaat uit een planningsgesprek, een praktijkbeoordeling Training geven en een reflectie-interview.
Na afloop hiervan en na een positieve beoordeling, ontvang je het diploma Handbal Trainer 3

Wat is het vervolg na de HT3?

Met een diploma HT3 en ruime praktische ervaring als trainer in de wedstrijdsport kun je je aanmelden voor de opleiding Handbal Trainer 4.

Nog vragen?

Heb je vragen of opmerkingen dan kun je ons bereiken via opleidingen@handbal.nl of 026-7071432