Calamiteiten

Bij calamiteiten rondom landelijke wedstrijden kan in het weekend contact opnemen worden met de competitieleider,
06-13681818. Dit geldt alleen voor zaken die NIET tot maandag kunnen wachten.

Bij calamiteiten rondom regionale wedstrijden kan in het weekend contact opgenomen worden met het noodnummer,
026-7071434 of 026-7071435. Ook hier geldt alleen voor zaken die NIET tot maandag kunnen wachten.