Arbitrage Informatie Systeem (AIS)

AIS is een 360-graden feedbacksysteem waarmee wij meer inzicht krijgen in de tevredenheid van en over de scheidsrechters.

Met deze informatie willen wij komen tot een kwaliteitsimpuls van onze scheidsrechters en een veilige omgeving waarin de scheidsrechters acteren.

Spelplezier, teamtevredenheid en een veilige omgeving zijn pijlers van het arbitragebeleid van het NHV.

Een goede scheidsrechter is daarbij belangrijk. Nadat de scheidsrechter de opleiding voor zijn niveau heeft afgesloten met een diploma, houdt het leren niet op. Dat geldt ook voor een handballer: die blijft ook altijd bijleren. Je hebt er dus zelf voordeel van als je meehelpt de arbitrage te verbeteren!

 

Doe je ook mee?

Het Arbitrage Informatie Systeem (AIS) is een eenvoudig middel om je bijdrage te leveren.

In AIS wordt alle data over het arbitraal kader verzameld. Na iedere wedstrijd in de wedstrijdsport (van eredivisies t/m 2e klassen en jeugddivisies) worden verzoeken verzonden om de tevredenheid over de arbitrage te uiten. De hoeveelheid data geven een goed beeld over de tevredenheid van teams over de arbitrage. Daarnaast krijgen wij een goed beeld van de tevredenheid van de scheidsrechter zelf en de omgeving waarin hij/zij fluit.

Scheidsrechters, teams, beoordelaars en begeleiders hebben in AIS hun eigen meetformulieren:

  • Tevredenheidsmeting over scheidsrechter(s), ingevuld door beide teams
  • Tevredenheidsmeting over de beide teams, ingevuld door de scheidsrechter(s)
  • Tevredenheidsmeting over de omgeving, ingevuld door de scheidsrechter(s)
  • Zelfreflectieformulier, ingevuld door de scheidsrechter(s) zelf

In een latere fase zullen wij de metingen van begeleiders en beoordelaars nog toevoegen.

Deze 360 graden feedback levert ontzettend veel informatie op over alle scheidsrechters, teams en de personen die voor begeleiding en beoordeling zorgen.

De metingen kennen een positief kritisch uitgangspunt. Als men ontevredenheid is over de arbitrage, dan ken men een korte tekstuele toelichting geven in de vorm van tips. Deze toelichtingen zijn bedoeld voor de scheidsrechter met als doel dat hij/zij hier zijn/haar mee kan voordeel kan halen. Respectvol taalgebruik is uiteraard logisch!

De scheidsrechter kan uit de ingevulde formulieren punten halen die goed gingen, wat hem (meer) vertrouwen geeft. Van meer vertrouwen ga je beter presteren, dus betere scheidsrechters, een win-win situatie. Daarnaast kan de scheidsrechter nadenken over de tips die worden gegeven en deze proberen te verbeteren/toe te passen in de toekomst.

AIS is dus een zeer belangrijk instrument in het doel om de arbitrage te verbeteren.

 

Misschien denk je: “Wat heb ik er aan?”

Heel veel, al zal je dat niet direct bij de volgende wedstrijd merken. Als de scheidsrechters na iedere wedstrijd de meting van de teams ontvangt, kan hij werken aan eigen functioneren. Hoe meer formulieren hoe meer informatie. Dat geeft mogelijkheid tot verbeteren en zeker meer vertrouwen, dus betere prestaties.

Op die manier werk jij mee aan het verhogen van het arbitrageniveau. En daar heb je veel profijt van.

De teamtevredenheidsmeting bestaat uit vier vragen over het optreden van de scheidsrechter. Iedere vraag kan beantwoord worden met de antwoorden: Zeer tevreden – Ruim tevreden - Tevreden - Ontevreden.

Onderaan het formulier is een opmerkingenveld dat ingevuld kan worden, niet verplicht, wel gewenst.

Een handleiding voor de te maken keuzes kunnen en willen we niet geven. Het teamtevredenheidsformulier is zo intuïtief mogelijk opgemaakt, wat invullen zonder handleiding mogelijk maakt.

Het teamtevredenheidsformulier wordt de dag na de wedstrijd beschikbaar gesteld via een link die het team na de wedstrijd ontvangt. Het formulier is t/m 6 dagen na de wedstrijddag in te vullen. Daarna verdwijnt de mogelijkheid voor het invullen van de meting over de betreffende  wedstrijd automatisch.

 

Door wie kan het teamtevredenheidsformulier ingevuld worden?

Door een vertegenwoordiger van het elk team dat in de wedstrijdsport speelt. Elke vereniging maakt per team in de wedstrijdsport een AIS-contactpersoon aan in Sportlink Club. Deze persoon ontvangt de link naar de meting. Indien deze persoon door omstandigheden het formulier niet kan invullen, dan kan de link worden doorgestuurd naar iemand anders die bij de wedstrijd aanwezig en betrokken was.

De tevredenheidsmeting is gebruiksvriendelijk en kan binnen 1 á 2 minuten uitgevoerd worden.

 

Wat wordt er gedaan met de data in AIS?

Het NHV heeft als doel het verbeteren van de arbitrage. De teamtevredenheidsmetingen zijn hierbij een eerste en belangrijke evaluatie. Ten eerste wordt gezien hoe een scheidsrechter gemiddeld scoort. Daarnaast vult de scheidsrechter een zelfreflectieformulier in met precies dezelfde vragen als het teamtevredenheidsmeting. Grote verschillen tussen deze metingen zullen direct opvallen, wat een reden kan zijn van extra begeleiding of beoordeling van deze scheidsrechter(s).

Na verloop van tijd ontstaat er een vorm van ranking. De talenten die hoog in de ranking staan, kunnen dan extra worden begeleid en/of beoordeeld door de onafhankelijke beoordelaars.

De scheidsrechters die lager in de ranking vallen kunnen evt. ook extra begeleiding krijgen.

Uiteraard wordt ook gekeken of scheidsrechters zich welkom voelen en of zij hun taak kunnen uitvoeren in een veilige omgeving. De veilige omgeving wordt in belangrijke mate bepaald door het gedrag van spelers, begeleiders en publiek. De scheidsrechters mogen hier hun mate van tevredenheid aangeven.

 

Meer weten over AIS?

Klik hier voor het introductiefilmpje

Klik hier voor meer uitleg en gebruik van AIS

 

Voor vragen en opmerkingen kun je altijd contact opnemen met official@handbal.nl